Vymezení rozsahu teplot pro hlavice POLO

Vymezení rozsahu regulace teplot
1. rysku ukazatele (a) hlavice nastavit na stupnici
na plastový výstupek u polohy 5
2. vytáhnout zajišťující plast (e)
3. stáhnout úchyt hlavice (g)
4. spojené vymezovací kolíky (b) rozlomit, vsunout
do drážek (c) – nastavení požadovaného rozsahu
5. zajišťující plast (e) lehce vsunout do úchytu (g)
(na obrázku dole) a úchyt nasadit na tělo hlavice.
Složit tak, aby se ryska ukazatele (a) kryla na stupnici
s plastovým výstupkem u polohy 5. Zajišťující plast (e)
dorazit do úchytu hlavice (g).

Demontáž i montáž hlavice se provádí při nastavení hlavice na maximální otevření (pozice 7 na stupnici).

Zablokování hlavice na jednu nastavenou teplotu
1. nastavit hlavici do polohy odpovídající vybrané teplotě
2. vytáhnout zajišťující plast (e)
3. stáhnout úchyt hlavice (g)
4. úchyt hlavice (g) společně se zajišťujícím plastem (e)
nasadit na tělo hlavice tak, aby žlábek (f) v úchytu hlavice byl nasazen na rysku ukazatele (a).

Po stáhnutí úchytu hlavice (g) neotáčet ozubeným
prstencem (d), mohlo by dojít k rozkalibrování hlavice.

Nezávisle na možnosti zablokování hlavice na určitou
teplotu je možné tuto vybranou a nastavenou teplotu
na hlavici označit dodávaným klipsem (h).